Disclaimer website YAAAY

YAAAY wijst u als bezoeker van de website YAAAY.nl graag op het volgende:

De op deze website getoonde informatie wordt door YAAAY met veel zorg en aandacht samengesteld. Het is mogelijk dat – ondanks de constante zorg en aandacht – de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De website YAAAY.nl is met alle onderdelen daarvan, zoals beelden, logo en teksten eigendom van YAAAY. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van YAAAY.

Prijswijzigingen en verkrijgbaarheid van producten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. YAAAY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie. YAAAY behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site regelmatig aan te vullen of met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren en te wijzigen.

YAAAY is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.